parte Daniel Heczko

Se zármutkem v srdci, ale s nadějí věčného života oznamujeme všem přátelům, že dne 7.srpna 2015 zemřel po těžké nemoci ve věku 57 let Daniel Heczko kazatel Církve bratrské.

 <<< 2015_parte_Daniel_Heczko.pdf >>>