Uznesenia Spoločnej konferencie CB 2016

Spoločná konferencia Cirkvi bratskej ČR a SR 12.11.2016 v Bratislave schválila nasledujúce uznesenia:

 

  1. Spoločná konferencia schválila Rokovací poriadok Spoločnej konferencie v predloženom znení.
  2. Prijatím Rokovacieho poriadku Spoločnej konferencie sa ruší sprievodné uznesení Spoločnej konferencie č. 3 zo dňa 10.5.2013.
  3. Spoločná konferencia schvaľuje aktualizáciu čl. 7 Ústavy v priloženom znení.
  4. Spoločná konferencia schvaľuje aktualizáciu čl. 8 Ústavy v priloženom znení.
  5. Spoločná konferencia schvaľuje aktualizáciu čl. 1 Ústavy (Vyznanie viery) a prijíma Duchovné zásady Cirkvi bratskej v uvedenom znení.
  6. Spoločná konferencia určuje, že počet členov stálych komisií Spoločnej konferencie (§ 12 Rokovacieho poriadku) sa rovná šiestim.
  7. Spoločná konferencia ustanovuje Komisiu pre Duchovné zásady a Vyznanie viery (§ 12 Rokovacieho poriadku) na funkčné obdobie troch rokov do Spoločnej konferencie 2019 v zložení: (Pavel Černý, Pavel Hošek, Petr Raus, Ján Henžel, Tibor Máhrik, Tod Patterson).
  8. Spoločná konferencia ustanovuje Komisiu pre Ústavu (§ 12 Rokovacieho poriadku) na funkčné obdobie troch rokov do Spoločnej konferencie 2019 v zložení: (Pavel Škrobák, Karel Taschner, Pavel Štifter, Štefan Evin, Bohdan Roháček, Jozef Kerekréty).
  9. Spoločná konferencia ustanovuje predsedníctvo pre budúcu Spoločnú konferenciu (§ 5 Rokovacieho poriadku) v zložení: Martin Legát, Miroslav Moravský, Jan Luhan, Bohdan Roháček a poveruje ho, aby sa na základe ustanovení Rokovacieho poriadku ujalo prípravy budúcej Spoločnej konferencie a to vrátane moderovania a prípravy úloh vyplývajúcich z § 6 Rokovacieho poriadku.
  10. Spoločná konferencia určuje, že rokovanie budúcej Spoločnej konferencie sa uskutoční v Českej republike.