Plus mínus 30 rokov - časy sa menia a hodnoty ostávajú?

9. november 2019

Zbor Cirkvi bratskej v Bratislave, Cukrová 4

Konferencia, na ktorej sa chceme zamyslieť nad tým, aké výzvy prináša doba, v ktorej žijeme dnes a ako na tieto výzvy reagovať v rodinách a v práci s deťmi a mládežou. 

Čo zostane rovnaké po 30 rokoch?

Slovensko, Európa ale aj svet si pripomínajú 30 rokov od pádu Berlínskeho múru, Nežnej revolúcie a ukončenia studenej vojny, ktorá potichu, a niekedy otvorene zúrila vo svete viac ako 40 rokov. Obdobie komunizmu malo a doteraz má veľký vplyv na naše životy, vrátane názorov, vzťahov,  identity a spirituality. Pri príležitosti, keď sa v celej spoločnosti bude bilancovať a retrospektívne hodnotiť, by sme sa radi aj na pôde zboru a v prostredí cirkvi zamysleli nad tým, aké výzvy nám prináša doba, v ktorej žijeme dnes a  ako na tieto výzvy reagovať. Chceli by sme sa inšpirovať zmenami ktoré sa udiali v spoločnosti od roku 1989 a súčasne životom osobnosti cirkvi bratskej Milana Jurča, ktorého 30. výročie úmrtia sme si pripomenuli vo februári tohto roka.

Konferencia sa bude venovať nasledujúcim otázkam:

·        Akú rolu hrá Biblia v živote našej rodiny?   

·        Ako môžem odovzdať svoju vieru nasledujúcej generácii (svojim deťom)?

·        Ako pracovať na sebe, aby som bol v každom období života schopný osobnej zmeny?

·        Okolo nás sa deje veľa vecí, čo človeka zneisťujú - Ako sa nedať spútať strachom z budúcnosti?  

Ako prednášatelia vystúpia Jan Komrska, Janka Nagajová, Daniel Raus a Milan Číčel.

Workshopy povedú Natália Luptáková, Monika Mitanová, Štefan Machajdík, Janka Klagová a ďalší.


Touto cestou by sme vás radi pozvali do Bratislavy v sobotu 9.11.2019 do Zboru CB na Cukrovej. Konferencia s názvom “Plus mínus 30 rokov. Časy sa menia, hodnoty zostávajú?” bude prebiehať celý deň. Príďte, ak vás zaujíma téma  odovzdávania duchovných hodnôt.  Zažijete krátke prednášky, interaktívne workshopy ale aj pásmo hudby a poézie a radosť zo spoločenstva a dobrého jedla. Nechceme, aby jadrom premýšľania bolo nostalgické rozprávanie o minulosti či siahodlhé diskusie. Formát sme prispôsobili tak, aby na konferencii človek načerpal nové sily a aby sa obsah dotkol praktického života. 

Na konferenciu sa môžete prihlásiť na tomto mieste: https://row.sk/KoH5U.


Organizačný tím konferencie a Zbor CB Bratislava, Cukrová 4, október 2019