Rodina
nedeľa, 13. september 2015

Celoslovenské spevácke stretnutie - Pieseň, ktorá prebúdza II

13. – 17. 11. 2015 

Liptovský Mikuláš

Pozývame každého, kto má rád spev, duchovné piesne a stretnutie s ľuďmi.

Celoslovenský ekumenický spevácky zbor a komorný ensemble povedie Ewald Danel.

čítať ďalej »
Rodina
nedeľa, 13. september 2015

Pastiersky list predsedu Rady Cirkvi bratskej

Drahí bratia a sestry, priatelia,

sme svedkami nevídaného pohybu ľudí z Blízkeho východu aj Afriky, ktorí opúšťajú svoje domovy a kultúrne aj sociálne korene. Nie sme však vzdialenými divákmi na inom kontinente. Táto záležitosť sa nás týka, lebo títo pútnici novodobého exodu už stoja priamo pred našimi dverami.

čítať ďalej »
Rodina
štvrtok, 10. september 2015

Stanovisko Rady Cirkvi bratskej v SR k Národnému pochodu za život

Naším presvedčením je, že kresťania jednotlivo aj ako komunity majú zodpovednosť za ochranu života človeka od počatia po prirodzenú smrť, za rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, za rodinu založenú na manželstve muža a ženy a za všeobecné blaho.

čítať ďalej »